Technický popis

Zostava: DS PENTA - PROJEKTOR
Zastavaný priestor: cca 200cm x 400cm
Napájanie: 230V / 50 Hz
Príkon zostavy: max. 680 W
Hmotnosť zostavy: 90 kg
Pracovná teplota: od +18°C do +28°C

Čítať viac »

Dôležité info

Rád by som Vás informoval o niektorých dôležitých otázkach a to:
-trenažér DS PENTA prešiel schvalovacím kontrolným úradom v SR a bol schválený ako bezpečný výrobok s možnosťou aplikácie v celej EÚ.

Čítať viac »

Výcvikový program

Výcvik skupiny "B, B1". Výcvikové hodiny v programovom vybavení sú skoncipované nad rámec platných učebných osnov, čo umožňuje nacvičovať aj zložitejšie situácie v cestnej premávke ...

Čítať viac »


Ekologický, efektívny a ekonomický výučbový výcvik
pre vás od slovenskej firmy.